АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАДЖУРОВ

Представляващ във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ДЕЯ СПОРТ | Сдружение | Бургас | Действащ Председател
2 МАДЖУРОВ И СИН | ООД | Бургас | Действащ Управител
3 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д - Р МАДЖУРОВ | ООД | Бургас | Действащ Управител
4 МК ИНВЕСТИЦИИ | ООД | Бургас | Действащ Управител
5 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д - Р МАДЖУРОВ | ООД | Бургас | Действащ Управител
6 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - АЛЕКСАНДЪР МАДЖУРОВ | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
7 АЛЕКСАНДЪР - АЛЕКСАНДЪР МАДЖУРОВ | ЕТ | Бургас | Замразен Управител
8 БРК - ЛОГИСТИК | ООД | Бургас | Замразен Управител
9 ИНОВЕЙШЪН ПАРТНЕРС ГРУП | ООД | Бургас | Замразен Управител
10 МАДЖУРОВ ХЕЛТ | ЕООД | Бургас | Замразен Управител
11 СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧЕСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ | ООД | Бургас | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ДЕЯ СПОРТ | Сдружение | Бургас | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 12 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - АЛЕКСАНДЪР МАДЖУРОВ | ЕООД | Бургас | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 95.00% МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д - Р МАДЖУРОВ | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
3 50.00% МК ИНВЕСТИЦИИ | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
4 30.00% ЕКО ГАРБ ЕС | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
5 0.24% МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д - Р МАДЖУРОВ | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
6 0.10% МАДЖУРОВ И СИН | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
7 100.00% МАДЖУРОВ ХЕЛТ | ЕООД | Бургас | Замразен Едноличен собственик на капитала
8 100.00% АЛЕКСАНДЪР - АЛЕКСАНДЪР МАДЖУРОВ | ЕТ | Бургас | Замразен Физическо лице търговец
9 90.00% СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧЕСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
10 50.00% БРК - ЛОГИСТИК | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
11 50.00% ДЕЯ ФУУД | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
12 20.00% ИНОВЕЙШЪН ПАРТНЕРС ГРУП | ООД | Бургас | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪРБАНКС ИНТЕРНЕШЪНАЛ КОНСУЛТИНГ | ЕООД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ФАЕРДЖИ ГРУП | ЕООД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 15 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
99,75% МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д - Р МАДЖУРОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д - Р МАДЖУРОВ
86,34% МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д - Р МАДЖУРОВ ООД МАДЖУРОВ И СИН
70% ЕКО ГАРБ ООД ЕКО ГАРБ ЕС
50% ГЕОРГИ БОРИСОВ КАЦАРОВ МК ИНВЕСТИЦИИ
11,40% СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧЕСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ООД МАДЖУРОВ И СИН
5% ЙОРДАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д - Р МАДЖУРОВ
2,16% МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д - Р МАДЖУРОВ ООД МАДЖУРОВ И СИН
0,01% ЙОРДАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д - Р МАДЖУРОВ
0,00% ЙОРДАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА МАДЖУРОВ И СИН
50% МЕТОДИ КИРОВ МАДЖАРОВ БРК - ЛОГИСТИК
20% ЕМАНУЕЛА ЧАВДАРОВА НИКОЛОВА ИНОВЕЙШЪН ПАРТНЕРС ГРУП
20% ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХИНОВ ИНОВЕЙШЪН ПАРТНЕРС ГРУП
20% ГЕОРГИ БОРИСОВ КАЦАРОВ ИНОВЕЙШЪН ПАРТНЕРС ГРУП
20% ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ВЕНКОВ ИНОВЕЙШЪН ПАРТНЕРС ГРУП
10% ЙОРДАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧЕСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ