АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ ЛАНДОВ

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 30.00% МИКС - 5 | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
40% МАРТИН ОГНЯНОВ ЛАНДОВ МИКС - 5
30% СЛАВ ОГНЯНОВ ЛАНДОВ МИКС - 5