АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ МИНКОВСКИ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРО - 1 | ЕООД | Русе | Действащ Управител
2 РУСЕ АГРО | ЕООД | Русе | Действащ Управител
3 АЛИСА - 1 - АЛЕКСАНДЪР МИНКОВСКИ | ЕТ | Русе | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АГРО - 1 | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% РУСЕ АГРО | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% АЛИСА - 1 - АЛЕКСАНДЪР МИНКОВСКИ | ЕТ | Русе | Замразен Физическо лице търговец