АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА МАНЕВА

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ФИЛАНЕЛ | ЕООД | Пазарджик | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ФИЛАНЕЛ ЛОГИСТИК | ЕООД | Пазарджик | Действащ Едноличен собственик на капитала