АНЕЛИЯ НИКОЛОВА АНДОНОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА АНДОНОВА, АНЕЛИЯ КРЪСТЕВА АНТОВА

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АБ ИНИЦИО | ЕООД | Банкя | Действащ Управител
2 БАРД ИМОТИ | ООД | София | Действащ Управител
3 ВОДА ЗА ЖИВОТ | Фондация | София | Действащ Председател
4 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - БАРД | ООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВОДА ЗА ЖИВОТ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АБ ИНИЦИО | ЕООД | Банкя | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% БИМА И КО | ООД | София | Замразен Съдружник
3 17.00% РЕКТОРАТА | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МБ ПРОПЪРТИ СЪРВИСИС | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 МБ ПРОПЪРТИ СЪРВИСИС | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 5 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.