АНЕТА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА

Действителен Собственик във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СТРОЙКО - 2000 | ЕООД | Димитровград | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ССВ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
3 СТРОЙКО - 2000 | ЕООД | Димитровград | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 БАЛКАНСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 ПЛАНА ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 ЕКОТРАНЗИТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 ЕКОТРАНЗИТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
8 СТРОНКО | ООД | Добрич | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 ССВ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице