АНГЕЛ ЦЕНОВ СИМЕОНОВ

Представляващ във - 9 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КАМБА - 2000 | ООД | Враца | Действащ Управител
2 ЛАНА МЕЛ | АД | Враца | Действащ Представител
3 МАНИФАРМ | ЕООД | Враца | Действащ Управител
4 СИМЕОНОВ И С - ИЕ | ЕООД | Враца | Действащ Управител
5 ТРИО КОМЕРС | ООД | Враца | Действащ Управител
6 А ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИСИТИ | АД | София | Замразен Представител
7 А ЕС ЕМ ПАУЪР | АД | София | Замразен Представител
8 А ЕС ЕМ СОЛАР | АД | София | Замразен Представител
9 ЛАНАСТРОЙ | ЕООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЛАНА МЕЛ | АД | Враца | Действащ Съвет на директорите
2 А ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИСИТИ | АД | София | Замразен Съвет на директорите
3 А ЕС ЕМ ПАУЪР | АД | София | Замразен Съвет на директорите
4 А ЕС ЕМ СОЛАР | АД | София | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 10 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СИМЕОНОВ И С - ИЕ | ЕООД | Враца | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% МАНИФАРМ | ЕООД | Враца | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 94.00% ЛАНА МЕЛ | АД | Враца | Действащ Акционер
4 55.00% ТРИО КОМЕРС | ООД | Враца | Действащ Съдружник
5 50.00% КИПАРИС ХОЛИДЕЙ | ООД | Враца | Действащ Съдружник
6 45.00% МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВИВА МЕДИКА | ООД | Враца | Действащ Съдружник
7 40.00% КАМБА - 2000 | ООД | Враца | Действащ Съдружник
8 34.20% МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА АНА | ООД | Враца | Действащ Съдружник
9 100.00% ЛАНАСТРОЙ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
10 60.00% ЕКО БИТ | ООД | Враца | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 12 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.