АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР | ЕАД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР | ЕАД | София | Действащ Управителен съвет
3 НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет