АНИ ВАСИЛЕВА ЦОНЕВСКА

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДИ - ТРЕЙД 2000 | ЕООД | София | Действащ Управител
2 ДИ ТРЕЙД ГРУП | ООД | София | Действащ Управител
3 ТЕРМАТЕХ | ООД | София | Действащ Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ДИ - ТРЕЙД 2000 | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ДИ ТРЕЙД ГРУП | ООД | София | Действащ Съдружник
3 50.00% ТЕРМАТЕХ | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.