АТАНАС ГЕНЧЕВ АТАНАСОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АТАНАСОВ БИОЕНЕРДЖИ | ЕООД | Добрич | Действащ Управител
2 АТАНАСОВ ГРЕЙН | ЕООД | Добрич | Действащ Управител
3 АТАНАСОВ ГРУП | ЕООД | Добрич | Действащ Управител

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АТАНАСОВ ГРУП | ЕООД | Добрич | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% АТАНАСОВ БИОЕНЕРДЖИ | ЕООД | Добрич | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% АТАНАСОВ ГРЕЙН | ЕООД | Добрич | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 5.40% ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ | ООД | Добрич | Действащ Съдружник
5 22.19% БОДАС | ООД | Добрич | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 21 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
8,20% ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% НИКОЛАЙ БОНЧЕВ ГАНЕВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% ДЕЯН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% СТОЯН СЛАВОВ СТОЯНОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% ДОБРОМИР ИВАНОВ МАРИНОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% АНТОН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАРАКАШЕВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ ДАКОВСКИ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% РАДОСЛАВ ХРИСТОВ РАШКОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% НИКОЛАЙ ФЛОРОВ ИВАНОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% РОЗИЯН СТОЯНОВ ЕНЧЕВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% ПЕТЪР СТЕФАНОВ МАРКОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ АНДРЕЕВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕЦОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
5,40% СТОЯН ПЕТРОВ ПАНТЕЛЕЙМОНОВ ДОНЧЕВО ХЪНТИНГ
22,34% КИРЧО СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ БОДАС
22,19% ОГНЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ БОДАС
22,19% БОЖАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ БОДАС
11,09% СНЕЖАНА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА БОДАС