АТАНАС ИВАНОВ ТОНЕВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРАЙМ СПЕД | АД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРАЙМ СПЕД | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 20.40% ПРАЙМ СПЕД | АД | София | Действащ Акционер
2 0.77% ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ | АД | София | Замразен Акционер

Понастоящем в съдружие със: 21 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
10% ИВО АТАНАСОВ ТОНЕВ ПРАЙМ СПЕД
9,60% ВЕРКА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА ПРАЙМ СПЕД
7,10% НИКОЛАЙЧО БОРИСОВ ГИГОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,80% ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ БОЖОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,63% ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,63% СТЕФАН ХРИСТОВ БОТЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,63% КИРИЛ ЕРМЕНКОВ НАЙДЕНОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,63% ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,63% АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНТОНОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,63% ВЕСЕЛИН МАЛИНОВ ПЕНЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1,63% НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОЛОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,87% ВИКТОР СТОЯНОВ РЕЛЬОВСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,80% ИВО АТАНАСОВ ТОНЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,77% АНГЕЛ ТРИФОНОВ ГАНЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,77% КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,77% ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ДРАГОМИРОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,77% ПАРАСКЕВ АНГЕЛОВ ПАРАСКЕВОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,77% БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ВЕКОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,77% ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,47% ХРИСТО СТЕФАНОВ БОТЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0,47% БОЙЧО ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ