АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ КОЛЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДИВНА | ООД | Първомай | Действащ Управител
2 ОФИСИТЕ | ООД | Първомай | Действащ Управител
3 ОФИСИТЕЛ | ООД | Първомай | Действащ Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 25.00% ДИВНА | ООД | Първомай | Действащ Съдружник
2 25.00% ОФИСИТЕЛ | ООД | Първомай | Действащ Съдружник
3 25.00% ОФИСИТЕ | ООД | Първомай | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.