АТАНАСКА МАРИНОВА ЛАПКОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

АТАНАСКА МАРИНОВА ЛАПКОВА, АТАНАСКА БОРИСОВА ЛАПКОВА

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЛАПКОВА И ТАФРОВА - 2019 | ООД | Пловдив | Действащ Управител
2 ТАФРОВА И ЛАПКОВА | ООД | Пловдив | Действащ Управител
3 АДЖАСЪНТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Стамболийски | Замразен Управител
4 ТАЛА КОНСУЛТ | ООД | Пловдив | Замразен Управител
5 СИТИКОМЕРС 2004 | ООД | Стамболийски | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ЛАПКОВА И ТАФРОВА - 2019 | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
2 50.00% ТАФРОВА И ЛАПКОВА | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
3 50.00% ТАЛА КОНСУЛТ | ООД | Пловдив | Замразен Съдружник
4 50.00% СИТИКОМЕРС 2004 | ООД | Стамболийски | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.