АВРАМ СТОЯНОВ МИНОВСКИ

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 0.83% ВЯРА - 2004 | ООД | Ресен | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 103 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
46,08% ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ ВЯРА - 2004
33,39% СОНЯ ПЕТРОВА ДЖАМБАЗОВА ВЯРА - 2004
1,67% ЙОРДАН ТОДОРОВ БОЖЕКОВ ВЯРА - 2004
0,83% ЕВТИМ КРЪСТЕВ КАЛБАНОВ ВЯРА - 2004
0,83% МАРИН ПЕТКОВ СВРАКОВ ВЯРА - 2004
0,17% ЛЮБОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ ВЯРА - 2004
0,17% КРЪСТИНКА ЙОРДАНОВА ТАБАКОВА ВЯРА - 2004
0,17% ИВАН ПЕТРОВ ШИЛЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ ВЯРА - 2004
0,17% КИРИЛ ПЕТРОВ ДЕНЕВСКИ ВЯРА - 2004
0,17% ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТЪР КИРИЛОВ ГЕЗЕНЧОВ ВЯРА - 2004
0,17% АНГЕЛ НИКИФОРОВ ПАВЛОВ ВЯРА - 2004
0,17% ЦЕНКА БОРИСОВА КУРДОВА ВЯРА - 2004
0,17% ЕВГЕНИ ТРИФОНОВ ЦАНЕВСКИ ВЯРА - 2004
0,17% МАРИЯНКА АТАНАСОВА СЛАВКОВА ВЯРА - 2004
0,17% МАРИН ТРИФОНОВ КАРПУСЧИЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ИВАН СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ЦАНКО ИЛИЕВ ЙОРГОВ ВЯРА - 2004
0,17% ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПЪНЕВСКИ ВЯРА - 2004
0,17% АЛЕКСАНДРИЯ ТОДОРОВА ЧАНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ВИЧА ДИМИТРОВА ЯНКОВА ВЯРА - 2004
0,17% МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА МАРКОВА ВЯРА - 2004
0,17% ВЕРА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТКО АНГЕЛОВ МИНОВСКИ ВЯРА - 2004
0,17% СИМЕОН БОТЕВ БОЖКОВ ВЯРА - 2004
0,17% ИЛИЯ МАРИНОВ ЯНКОВ ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТЯ ИЛИЕВА ГАЙДАРДОЧЕВА ВЯРА - 2004
0,17% ИГНАТ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТКО АНГЕЛОВ КОЛАЧЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА ПАМУКОВА ВЯРА - 2004
0,17% РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ ЯКУБОВ ВЯРА - 2004
0,17% СТЕФАН ПЕТРОВ ЦВЯТКОВ ВЯРА - 2004
0,17% ДИМИТРАНКА ДИМИТРОВА САВОВА ВЯРА - 2004
0,17% СТЕФАН ЙОСИФОВ ПАВЛОВ ВЯРА - 2004
0,17% СТЕФАН ГАВРАИЛОВ ПЪНЕВСКИ ВЯРА - 2004
0,17% САШО ПЕТКОВ ДОБРЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАНА ХРИСТОВА ЕНЕВА ВЯРА - 2004
0,17% ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ИВАН СТЕФАНОВ ДЕНЕВСКИ ВЯРА - 2004
0,17% ВЕЛИКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА МИНОВСКА ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАНА ИЛИЕВА ЙОРГОВА ВЯРА - 2004
0,17% АВРАМ МАРИНОВ СЪЛМОВ ВЯРА - 2004
0,17% СВЕТОЗАР МАРИНОВ ПЕТРОВ ВЯРА - 2004
0,17% ХЕНЯ КИРИЛОВА КОЕВА ВЯРА - 2004
0,17% ВЕСЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА ВЯРА - 2004
0,17% НАТКО ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ВЯРА - 2004
0,17% РОСЕН ЕНЕВ ГАЙДАРДОЧЕВ ВЯРА - 2004
0,17% БОРИС ТРОЯНОВ ЧОБАНОВ ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТЪР ЙОСИФОВ ПАМУКОВ ВЯРА - 2004
0,17% ИВАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ ВЯРА - 2004
0,17% ПАРАШКЕВАН МАРИНОВ МАРКОВ ВЯРА - 2004
0,17% АНКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА ВЯРА - 2004
0,17% РОЗКА ТОДОРОВА МИРЧЕВА ВЯРА - 2004
0,17% МАРКО МАРИНОВ ВАЧЕВ ВЯРА - 2004
0,17% АНГЕЛ ТРИФОНОВ КАРПУСЧИЕВ ВЯРА - 2004
0,17% СЕВДАНА СИМЕОНОВА ТОПАЛОВА ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТЪР ЦВЯТКОВ ИЛИЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ТОШКО АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ХАРАЛАМБИ ИВАНОВ КУРДОВ ВЯРА - 2004
0,17% ЗОРКА ИВАНОВА ДАНЧОВА ВЯРА - 2004
0,17% ТАТЯНКА ТЕОДОСИЕВА ДИШЛЕВА ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТЪР ПАРАШКЕВАНОВ ПЕТРОВ ВЯРА - 2004
0,17% ДАХИЛ БИЛЯЛОВ САИДОВ ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАН АВРАМОВ НАНЧЕВ ВЯРА - 2004
0,17% НИКОЛИНА ИВАНОВА СТОЙКОВА ВЯРА - 2004
0,17% НЕЛИ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ВЯРА - 2004
0,17% ХРИСТО БОГДАНОВ ТАБАКОВ ВЯРА - 2004
0,17% МАРГАРИТА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВ ВЯРА - 2004
0,17% АНГЕЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ ВЯРА - 2004
0,17% ПЕТКО НИКОЛОВ ДОБРЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ФИЛЮ ДИМОВ ФИЛЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАН ЦВЯТКОВ БЕНОВ ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАНКА АВРАМОВА ЛАМБЕВА ВЯРА - 2004
0,17% ГРИГОР ПЪРВАНОВ БАНЗАРОВ ВЯРА - 2004
0,17% ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЛЕНКОВА ВЯРА - 2004
0,17% ЦВЕТАНА НИКИФОРОВА ХРИСТОВА ВЯРА - 2004
0,17% ВАСИЛ СТОЯНОВ СЛАВКОВ ВЯРА - 2004
0,17% МАРЧО КИРИЛОВ КАЛБАНОВ ВЯРА - 2004
0,17% ИВАНКА МАРИНОВА КОЛБАНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ТРУФАНКА РАДОСЛАВОВА СЛАВЧЕВА ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАН МАРИНОВ МИНОВСКИ ВЯРА - 2004
0,17% ЙОРДАН КРЪСТЕВ ГУШЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА ВЯРА - 2004
0,17% РУМЯНА МАРИНОВА НИКОЛОВА ВЯРА - 2004
0,17% СТЕФАН ЕНЕВ ГАЙДАРДОЧЕВ ВЯРА - 2004
0,17% МИХАИЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ ВЯРА - 2004
0,17% МАРИН ГЕОРГИЕВ МИНЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ТРУФКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА ВЯРА - 2004
0,17% БОРИС ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ФАТМЕ АКИФОВА САИДОВА ВЯРА - 2004
0,17% ГЕРГАНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА ВЯРА - 2004
0,17% МАРИАНА ПЕТРОВА САВОВА ВЯРА - 2004
0,17% НИКОЛА ПЕТКОВ ЧЕКЕЛЕВ ВЯРА - 2004
0,17% ДАНАИЛ ТОДОРОВ ДОБРЕВ ВЯРА - 2004
0,17% СНЕЖАНА НЕЙКОВА САВОВА ВЯРА - 2004
0,17% СВОБОДКА ЦВЕТКОВА ЧЕКЕЛЕВА - ФЕРЕДЖАНОВА ВЯРА - 2004
0,17% ЯНА КОЧЕВА ПЪНЕВСКА ВЯРА - 2004
0,17% ДЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА ВЯРА - 2004
0,17% ИВАН ЙОРДАНОВ ВИТАНОВ ВЯРА - 2004