БАРЕНЦ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% БАРЕНЦ - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НОАК /БЪЛГАРИЯ/ | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол