БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРО - ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ | ДП | София | Действащ Управител
2 СДРУЖЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Председател

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет