ЧАВДАР ДИМИТРОВ САВОВ

Представляващ във - 31 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БАЛКАНСКА ВАГЮ АСОЦИАЦИЯ (БВА) | Сдружение | Пряпорец | Действащ Председател
2 БУЛФОРЕСТ КЪМПАНИ | ООД | Златоград | Действащ Управител
3 КАЗА АРМА | ООД | Разлог | Действащ Управител
4 КЛЕЙ КЪМПАНИ | ЕООД | Петрич | Действащ Управител
5 КОПЕКС И КО | ООД | София | Действащ Управител
6 ЛАВАНДА ПАРК | ООД | Разлог | Действащ Управител
7 СТАЛКО БГ | ЕООД | Разлог | Действащ Управител
8 АКВАБАН ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
9 ДЖЕЙ ЕС СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ | ООД | София | Замразен Управител
10 ДЗЗД АКВА БРЕНИЦА | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
11 ДЗЗД ГОРСКИ ПЪТ | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
12 ДЗЗД СМАРТ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
13 КАЗА АРМА 1 | ООД | Разлог | Замразен Управител
14 КО - БИЛД ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
15 ОБЕДИНЕНИЕ АКВА - М ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
16 ОБЕДИНЕНИЕ БОРОВАН 2018 ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
17 ОБЕДИНЕНИЕ ВАРНА 2017 ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
18 ОБЕДИНЕНИЕ ВИК КАЗАНЛЪК 2020 ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
19 ОБЕДИНЕНИЕ ВЪРШЕЦ 2019 ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
20 ОБЕДИНЕНИЕ ДУНАВЦИ 2020 ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
21 ОБЕДИНЕНИЕ ЗВЕЗДИЦА 2018 ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
22 ОБЕДИНЕНИЕ КО - БИ ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
23 ОБЕДИНЕНИЕ КОБЕКА - САХРАНЕ ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
24 ОБЕДИНЕНИЕ КОБЕКА ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
25 ПАРТНЬОРИ - ВАРНА | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
26 ПАРТНЬОРИ - КСАНТИ | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
27 ПЕГАС ИНВЕСТ | ООД | София | Замразен Управител
28 РК АКВА | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
29 СЛИВЕН ПАРТНЪРС | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
30 СЛИВЕН ТРАНСПОРТ ДЗЗД | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ
31 ТИ ЕНД ЕС ПАРТНЕРС | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БАЛКАНСКА ВАГЮ АСОЦИАЦИЯ (БВА) | Сдружение | Пряпорец | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% КЛЕЙ КЪМПАНИ | ЕООД | Петрич | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ЛАВАНДА ПАРК | ООД | Разлог | Действащ Съдружник
3 50.00% КОПЕКС И КО | ООД | София | Действащ Съдружник
4 50.00% БУЛФОРЕСТ КЪМПАНИ | ООД | Златоград | Действащ Съдружник
5 75.00% ГЕНСЕЛПРО | ООД | Пряпорец | Замразен Съдружник
6 50.00% ПЕГАС ИНВЕСТ | ООД | София | Замразен Съдружник
7 50.00% ТИ ЕНД ЕС ПАРТНЕРС | ООД | София | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СТАЛКО БГ | ЕООД | Разлог | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.