ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Представител
2 СИРМА СОЛЮШЪНС | ЕАД | София | Действащ Представител
3 СИРМА | ДЗЗД | гр. София | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДАТИКУМ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 ЕНГВЮ СИСТЕМС | АД | София | Действащ Съвет на директорите
3 САЙЪНТ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
4 СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
5 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
6 СИРМА СОЛЮШЪНС | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 10.68% ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ | АД | София | Действащ Акционер
2 8.85% СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СИРМА СОЛЮШЪНС | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 СИРМА АЙ СИ ЕС | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 САЙЪНТ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 СИРМА СИ АЙ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 27 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
10,68% ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
10,68% АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
10,68% КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
10,68% ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
10,68% ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
10,68% ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
8,86% ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
8,85% ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
8,85% ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
8,85% ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
8,18% КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
7,48% ОГНЯН ПЛАМЕНОВ ЧЕРНОКОЖЕВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
4,81% АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
4,33% РОСЕН ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
3,67% ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
3,63% РОСЕН ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
3,51% АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
3,31% ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОНЯРОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
2,19% ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОНЯРОВ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
1,35% УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
1,26% УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК - РОДИНА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
0,85% АСЕН КРУМОВ НЕЛЧИНОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
0,68% ВАЛЕНТИН МИНЧЕВ ВАЧКОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
0,52% СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
0,51% МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
0,33% БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ
0,10% МЛАДЕН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ ЕС ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ