ЦВЕТИН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

Представляващ във - 7 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЛОГ | ООД | Казичене | Действащ Управител
2 АЛОГ ЕНЕРДЖИ | ООД | Казичене | Действащ Управител
3 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ | Сдружение | София | Действащ Председател
4 АЛОГ ЕР ЕНД СИЙ | ООД | Казичене | Замразен Управител
5 СИЙ ДЕЙТА | ООД | Казичене | Замразен Управител
6 ЦВЕТИН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ | Физическо лице - субект на Булстат | с. Карабунар | Замразен управляващ
7 ЦВЕТИН ТОДОРОВ | ЕТ | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 25.00% АЛОГ ТРЪКИНГ | ООД | Казичене | Действащ Съдружник
2 20.00% АЛОГ | ООД | Казичене | Действащ Съдружник
3 20.00% АЛОГ ЕНЕРДЖИ | ООД | Казичене | Действащ Съдружник
4 20.00% АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС | ООД | Казичене | Действащ Съдружник
5 100.00% ЦВЕТИН ТОДОРОВ | ЕТ | София | Замразен Физическо лице търговец
6 33.33% СИЙ ДЕЙТА | ООД | Казичене | Замразен Съдружник
7 20.00% АЛОГ ЕР ЕНД СИЙ | ООД | Казичене | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 14 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.