ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЛЛ БРАНДС | ООД | Голямо Враново | Действащ Управител
2 ДИПОМ | ЕООД | Голямо Враново | Действащ Управител
3 КОЛОН АГРО | ЕООД | Голямо Враново | Действащ Управител
4 ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Русе | развиващ дейност управляващ

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ДИПОМ | ЕООД | Голямо Враново | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 30.40% АЛЛ БРАНДС | ООД | Голямо Враново | Действащ Съдружник
3 34.00% БРИГАДА 86 | ООД | Русе | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.