ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ

Представляващ във - 24 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВИКТОРИ ПРОДЖЕКТС | ЕООД | Хасково | Действащ Управител
2 ГЛОБЪЛ ЕС ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Действащ Управител
3 ЕВРОФИН | ООД | Хасково | Действащ Управител
4 ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Действащ Управител
5 ЗАГОРА ФИНАКОРП | АД | Хасково | Действащ Представител
6 ИНВЕСТКОМ | ЕООД | Хасково | Действащ Управител
7 КРЕС - 98 | ООД | Хасково | Действащ Управител
8 КЪРДЖАЛИ ФИЛМ | ЕООД | Кърджали | Действащ Управител
9 ПАЗАРИ | ЕООД | Хасково | Действащ Управител
10 СЕЛЕКТА ИНВЕСТ ООД | ООД | Хасково | Действащ Управител
11 СОЛАР 550 | ООД | Хасково | Действащ Управител
12 ТИВАИНВЕСТ | ООД | Хасково | Действащ Управител
13 ТРАКОФИН | ЕООД | Хасково | Действащ Управител
14 ТУИНС ЕНЕРДЖИ 1 | ЕООД | Сираково | Действащ Управител
15 ТУИНС ЕНЕРДЖИ 2 | ЕООД | Сираково | Действащ Управител
16 ФИНАКОРП 2005 | ООД | Хасково | Действащ Управител
17 ФОРУКОМ | АД | Хасково | Действащ Представител
18 ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ | ООД | Хасково | Действащ Управител
19 ХАСКОВО ФИЛМ | ЕООД | Хасково | Действащ Управител
20 ХЕПИ ФЪН | ООД | Хасково | Действащ Управител
21 ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Замразен Управител
22 КЪРДЖАЛИ - ФИЛМ 98 | ООД | Кърджали | Замразен Управител
23 ТЕРЕС ДИРЕКТ | ООД | Хасково | Замразен Управител
24 ХЕПИ ФЪН - 1 | ООД | Хасково | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 9 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕКО - ТИТАН ГРУП | АД | Смолян | Действащ Съвет на директорите
2 ЕКО ТРАДЕКС ГРУП | АД | Хасково | Действащ Съвет на директорите
3 ЗАГОРА ФИНАКОРП | АД | Хасково | Действащ Съвет на директорите
4 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ | АД | Хасково | Действащ Съвет на директорите
5 СДРУЖЕНИЕ СЛЪНЦЕТО НА ТРАКИЯ | Сдружение | Хасково | Действащ Управителен съвет
6 ФОРУКОМ | АД | Хасково | Действащ Съвет на директорите
7 ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ | АД | Харманли | Действащ Съвет на директорите
8 ХЛЕБОЗАВОД | АД | Хасково | Действащ Съвет на директорите
9 ЯНТРА - ТРАНСПОРТ | АД | Габрово | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 14 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ИНВЕСТКОМ | ЕООД | Хасково | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% КРЕС - 98 | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
3 30.00% ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
4 30.00% КРИТА 10 | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
5 30.00% ВАРИАНТ 2001 | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
6 30.00% ФОРУКОМ | АД | Хасково | Действащ Акционер
7 30.00% НАДЕЖ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
8 21.00% ВИТ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
9 16.00% ТИВАИНВЕСТ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
10 10.50% СОЛАР 550 | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
11 10.00% ГЛОБЪЛ КЛИНЪР | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
12 1.56% БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА | АД | София | Действащ Акционер
13 70.00% ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Замразен Съдружник
14 50.00% ХЕПИ ФЪН - 1 | ООД | Хасково | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ | АД | Харманли | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ | АД | Харманли | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 ФОРУКОМ | АД | Хасково | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ЗАГОРА ФИНАКОРП | АД | Хасково | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 26 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
70% НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА ВАРИАНТ 2001
70% НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА НАДЕЖ
70% НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ
70% ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ КРИТА 10
70% ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ ФОРУКОМ
50,05% МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
50% АСЕН ДИМИТРОВ ПЕТРУНОВ КРЕС - 98
50% ИВАЙЛО ЦВЕТИЕВ ЛАЛОВ ТИВАИНВЕСТ
50% ЕКО ТРАДЕКС ГРУП ГЛОБЪЛ КЛИНЪР
50% ЦВЕТИ ИЛИЕВ ЛАЛОВ СОЛАР 550
49% ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ ВИТ
34% НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА ТИВАИНВЕСТ
30% ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ ВИТ
26% ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ ГЛОБЪЛ КЛИНЪР
24,50% ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ СОЛАР 550
15% ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ СОЛАР 550
14% ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ ГЛОБЪЛ КЛИНЪР
4,64% ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
2,58% ОМХ АВ БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
1,82% УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
1,13% ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
1,12% ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
1,06% УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
1,01% ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК - РОДИНА АД БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
50% ЦВЕТИ ИЛИЕВ ЛАЛОВ ХЕПИ ФЪН - 1
30% ДИМИТЪР РАЙКОВ РАЙКОВ ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ