ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ИВАНОВА

Представляващ във - 7 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРОТРЕЙД ШИПИНГ | ООД | Варна | Действащ Управител
2 АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ | ООД | Варна | Действащ Управител
3 БЛЕК СИ ГРЕЙНС | ЕООД | Варна | Действащ Управител
4 ЕКСПОРТ ГРЕЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | Варна | Действащ Управител
5 ЕКСПРЕС ФУДС | ООД | Варна | Действащ Управител
6 КОМОДИТИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | Действащ Управител
7 СД ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС | ЕООД | Варна | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КАЛИАКРА БЪЛГАРИЯ | АД | Дулово | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% АГРОТРЕЙД ШИПИНГ | ООД | Варна | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ АГРОТРЕЙД ШИПИНГ