ДИМИТРИНА ДЕНЕВА КОЗАРЕВА

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 14.34% ТОНЗОС 95 | АД | Ямбол | Действащ Акционер
2 100.00% ЯМБОЛСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ | ЕООД | Ямбол | Прекратяване на търговската дейност Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.