ДИМИТРИОС НИКОЛАОС МАТИОС

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАТИОС | АД | Дупница | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 МАТИОС | АД | Дупница | Действащ Действителен собственик, физическо лице