ДОЙЧИН ДРАГОМИРОВ ДОЙНОВ

Представляващ във - 7 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГРИЙН МАРК | ООД | Варна | Действащ Управител
2 ГРИЙН МАРК ЛОГИСТИКА | ООД | Варна | Действащ Управител
3 ГОЛИЦА | ООД | Варна | Замразен Управител
4 ГРИЙН ДРИНКС | ООД | Варна | Замразен Управител
5 КАЛАДОЙЧ | ООД | Варна | Замразен Управител
6 КАЛАДОЙЧ - ДОЙЧИН ДОЙНОВ | ЕТ | Варна | Замразен Управител
7 СТАРА ГОЛИЦА | ООД | Голица | Замразен Управител

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 33.50% ГРИЙН МАРК ЛОГИСТИКА | ООД | Варна | Действащ Съдружник
2 33.33% ГРИЙН МАРК | ООД | Варна | Действащ Съдружник
3 100.00% КАЛАДОЙЧ - ДОЙЧИН ДОЙНОВ | ЕТ | Варна | Замразен Физическо лице търговец
4 98.00% СТАРА ГОЛИЦА | ООД | Голица | Замразен Съдружник
5 90.00% ГОЛИЦА | ООД | Варна | Замразен Съдружник
6 50.00% КАЛАДОЙЧ | ООД | Варна | Замразен Съдружник
7 33.33% ГРИЙН ДРИНКС | ООД | Варна | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.