ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ, ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЖОКЕЙООД ЕИК 117050304

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ БОРОВО ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО | Сдружение | гр. Две могили | развиващ дейност управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КРИБ РУСЕ | Сдружение | Русе | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.30% ЖОКЕЙ | ООД | Две могили | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 53 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
5% ДАМЯН ДРАГОМИРОВ ДАМЯНОВ ЖОКЕЙ
5% ЯНКА БОЖИДАРОВА ДРАГАНОВА ЖОКЕЙ
3,50% МАРИНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА ЖОКЕЙ
2,40% МАРИЯ РАДНЕВА ДИМИТРОВА ЖОКЕЙ
1,50% МАРИЙКА ДИМИТРОВА НЕДЕВА ЖОКЕЙ
1,50% ПЕТРАНА ЙОСКОВА ПЕТРОВА ЖОКЕЙ
1,50% АБИБЕ СААМИЕВА РАИФОВА ЖОКЕЙ
1,40% АТИДЖЕ ЮСЕИНОВА ЮСЕИНОВА ЖОКЕЙ
1,20% АЙШЕ РАИФОВА ИБРЯМОВА ЖОКЕЙ
1,20% ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА ЖОКЕЙ
1,20% ИВАН РУСАНОВ ДИМИТРОВ ЖОКЕЙ
1,10% ПЕНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА ЖОКЕЙ
1% БИЛЧО ВЕЛИКОВ НЕДЕЛЧЕВ ЖОКЕЙ
1% ВЕСИЛЕ ОСМАНОВА НАИМОВА ЖОКЕЙ
1% ШЕРИФЕ АХМЕДОВА ВЕЙСЕЛОВА ЖОКЕЙ
1% МЮЙМЮНЕ ИСУФ ИСМАИЛ ЖОКЕЙ
1% НАДКА ЙОРДАНОВА КАЛИНОВА ЖОКЕЙ
1% ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ГАРВАЛОВ ЖОКЕЙ
1% ЕНИЙСЕ ОСМАНОВА КЕРВАНДЖИЕВА ЖОКЕЙ
1% МАРИЙКА ВЕЛИКОВА БОРИСОВА ЖОКЕЙ
0,80% МАРИЙКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ЖОКЕЙ
0,70% СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ ЖОКЕЙ
0,70% МАРГАРИТА КОЕВА ГЕОРГИЕВА ЖОКЕЙ
0,70% ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЛАШЕВ ЖОКЕЙ
0,60% ЦВЕТЕЛИН МАРИНОВ ЦОНЕВ ЖОКЕЙ
0,60% ТОДОР НИКОЛАЕВ НЕЙКОВ ЖОКЕЙ
0,60% БОГОМИЛКА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА ЖОКЕЙ
0,60% НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА ЖОКЕЙ
0,60% САНИЕ АРИФОВА МУСТАФОВА ЖОКЕЙ
0,50% РУСКА АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА ЖОКЕЙ
0,50% РАДА АТАНАСОВА ГЕРОВА ЖОКЕЙ
0,50% САНИЕ ЮМЕРОВА ЮСМЕНОВА ЖОКЕЙ
0,50% ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА ЖОКЕЙ
0,50% РАВИЕ ХАСАНОВА АРИФОВА ЖОКЕЙ
0,50% ЮНУС ЗЮЛКЯРОВ АХМЕДОВ ЖОКЕЙ
0,50% ПЕТЯ ПЕНКОВА ТОДОРОВА ЖОКЕЙ
0,50% НЕДЖИБЕ ХАСАНОВА РЮСТЕМ ЖОКЕЙ
0,50% СТЕФКА ЦАНЕВА ИВАНОВА ЖОКЕЙ
0,50% ДИАНА ЙОРДАНОВА ДЯНКОВА ЖОКЕЙ
0,50% РЮКЮШ СЮЛЕЙМАНОВА КУРДОВА ЖОКЕЙ
0,40% ГЮЛТЕН САБРИЕВА САЛИЕВА ЖОКЕЙ
0,40% САНИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ИДИРИЗОВА ЖОКЕЙ
0,40% ФАТМЕ ШАБАНОВА ОСМАНОВА ЖОКЕЙ
0,30% ПЛАМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ ЖОКЕЙ
0,30% ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА ЖОКЕЙ
0,30% АТАНАСКА ИЛИЕВА ЦАНЕВА ЖОКЕЙ
0,30% СЕЙДЕ РАШИДОВА ИСУФОВА ЖОКЕЙ
0,30% ЗЮМБЮЛ САЛИМОВА РАСИМОВА ЖОКЕЙ
0,30% СТОЙНИКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА ЖОКЕЙ
0,30% ЦВЕТАНА ФЕРДИНАНДОВА ЦОНЕВА ЖОКЕЙ
0,20% МУКАДЕР ЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА ЖОКЕЙ
0,20% АФИЗЕ САЛИМОВА БЕЙТУЛОВА ЖОКЕЙ
0,10% МАРИАНА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА ЖОКЕЙ