ЕМИЛ ГАНЧЕВ ПОПОВ

Представляващ във - 41 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АКАДЕМИЯ БУЛМАР | ЕООД | София | Действащ Управител
2 АКВА - ЕКО КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 АРБИТРАЖЕН СЪД СОФИЯ | Сдружение | София | Действащ Председател
4 АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ КЪЩИ В Р. БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Председател
5 БУЛМАР НОЛИДЖ | ЕООД | София | Действащ Управител
6 БУЛМАР ПЪБЛИШИНГ | ЕООД | София | Действащ Управител
7 ДОМАШНО.БГ | ЕООД | София | Действащ Управител
8 ЕКСПО ВИ АР | ЕООД | Костинброд | Действащ Управител
9 ИНСТИТУТ ЗА СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И СТАТИСТИКА | Фондация | София | Действащ Председател
10 КОЛЮ ФИЧЕТО | Фондация | София | Действащ Председател
11 КРЕСТЪН БУЛМАР | ООД | София | Действащ Управител
12 КРЕСТЪН БУЛМАР - ДАНЪЧНИ УСЛУГИ | ЕООД | София | Действащ Управител
13 КРЕСТЪН БУЛМАР - ОБРАБОТКА НА ЗАПЛАТИ | ООД | София | Действащ Управител
14 КРЕСТЪН БУЛМАР - ПРАВНИ УСЛУГИ | ООД | София | Действащ Управител
15 КРЕСТЪН БУЛМАР - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ | ООД | София | Действащ Управител
16 КРЕСТЪН БУЛМАР - ФИНАНСОВ ОДИТ | ООД | София | Действащ Прокурист
17 КРЕСТЪН БУЛМАР БИЗНЕС СЪРВИСИС | ЕООД | София | Действащ Управител
18 КРЕСТЪН БУЛМАР БРИТАНСКИ ПЕЙРОЛ | ЕООД | София | Действащ Управител
19 КРЕСТЪН БУЛМАР КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ | ЕООД | София | Действащ Управител
20 ЛЕЙДИС ХЕНД | ЕООД | София | Действащ Управител
21 МУЗЕЙ НА СЧЕТОВОДСТВОТО | Фондация | София | Действащ Председател
22 РОДЪТ ПОПОВ | Фондация | Дряново | Действащ Председател
23 СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ
24 АЗИАС ЛТД | ЕООД | София | Замразен Управител
25 АСТРОМ | ЕООД | София | Замразен Управител
26 ЕМИЛ ГАНЧЕВ ПОПОВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Дряново | Замразен управляващ
27 ИМЪРДЖИНГ ЕНД ФРОНТИЪР РИСЪРЧ ГРУП | ЕООД | София | Замразен Управител
28 ПАЗАР | ЕООД | София | Замразен Управител
29 РАМКОР | ЕООД | София | Замразен Управител
30 СКАЙУЪРКС СОФТУЕР ЛИМИТИД | ЕООД | София | Замразен Управител
31 АКАУНТИНГ АКАДЕМИ | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
32 АНТИКВАР | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
33 БИЗНЕС ЕКСПРЕС | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
34 БУЛМАР СЪЛЮШЪНС | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
35 БУТИК КЛАСА.БГ | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
36 ЕТ УЪРК | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
37 КРЕСТЪН БУЛМАР АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
38 ЛЕГАЛЕКС | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
39 ПАМ ЮРЪП | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
40 СМАРТ КОРПОРИТ СЪЛЮШЪНС | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
41 ФАКТУРИРАНЕ | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 7 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АРБИТРАЖЕН СЪД СОФИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ КЪЩИ В Р. БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 ИНСТИТУТ ЗА СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И СТАТИСТИКА | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
4 КОЛЮ ФИЧЕТО | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
5 МУЗЕЙ НА СЧЕТОВОДСТВОТО | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
6 РОДЪТ ПОПОВ | Фондация | Дряново | Действащ Управителен съвет
7 СДРУЖЕНИЕ СОФИЙСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА КАМАРА | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КРЕСТЪН БУЛМАР - СОФИЯ 5 | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 КРЕСТЪН БУЛМАР - СОФИЯ 5 | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 СИМЕКС ТЕХНОЛЪДЖИС | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол