ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЯЛОВО И РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ | Сдружение | София | Действащ Председател
2 ИНСТИТУТ ЗА СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ | Фондация | София | Действащ Председател
3 СИЛВЪРЛАЙН ПАРТНЪРС | ООД | София | Действащ Управител
4 ТЕХНОРЕСУРС ИНВЕСТ | ООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЯЛОВО И РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 ИНСТИТУТ ЗА СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
3 КА - 2015 - 1 | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% КА - 2015 - 1 | АД | София | Действащ Акционер
2 50.00% ТЕХНОРЕСУРС ИНВЕСТ | ООД | София | Действащ Съдружник
3 45.00% СИЛВЪРЛАЙН ПАРТНЪРС | ООД | София | Действащ Съдружник
4 11.35% АУРА КЕПИТЪЛ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЯЛОВО И РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ | Сдружение | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ВИ ПИ КЕЙ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 СИЛВЪРЛАЙН ПАРТНЪРС | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 РУСЕ - ТЕХНОРЕСУРС | АД | Русе | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 РУСЕ - ТЕХНОРЕСУРС | АД | Русе | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 КВАДРАТ ЦЕНТЪР | АД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 16 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.