ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОРЕКОМ - ПРИНЦЕС | АД | София | Действащ Представител
2 СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ | АД | София | Действащ Представител
3 ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. София | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОРЕКОМ - ПРИНЦЕС | АД | София | Действащ Управителен съвет
2 СВИЛЕНГРАД ПРИНЦЕС ХОТЕЛ | АД | Свиленград | Действащ Надзорен съвет
3 СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ | АД | София | Действащ Управителен съвет

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НЕКСТ КЛУБ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол