ГАЛИН ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ ГРУП | ООД | Варна | Действащ Управител
2 ДЖИОЙЛ БГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ ГРУП | ООД | Варна | Действащ Съдружник
2 50.00% ФУГО ГРУП | ООД | Варна | Действащ Съдружник
3 100.00% ДЖИОЙЛ БГ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.