ГАЛИНА ВИДИНОВА РУДАРСКА - ИЛИЕВА

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КА - ИВ ОЙЛ | ЕООД | Перник | Действащ Управител
2 КА - ИВ ПЛЮС | ООД | Перник | Действащ Управител
3 Н76 | ООД | Косача | Действащ Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% КА - ИВ ОЙЛ | ЕООД | Перник | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% КА - ИВ ПЛЮС | ООД | Перник | Действащ Съдружник
3 50.00% Н76 | ООД | Косача | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.