ГАРСИЯ ПАДИЙЯ ВИКТОР ХЮГО - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АМЕРИКА МОВИЛ Б.В. (НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ - ВСЕКИ ДВАМА ЗАЕДНО)