ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 0.25% КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПСОВ - ЛЕКО КО | ЕООД | Радомир | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 КРЕДИТ КОМЕРС | АД | Перник | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 РАДОМИР МЕТАЛ ЕНЕРДЖИ | ЕООД | Радомир | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 11 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.