ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАЧКОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГВ СТРОЙ ГРУП | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
2 ЗА МАЙСТОРА | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЗА МАЙСТОРА | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ГВ СТРОЙ ГРУП | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% МИКО СТРОЙ ГРУП | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ИРИНА ЖЕЛЕВА ВАЧКОВА МИКО СТРОЙ ГРУП