ГЕОРГИ ПЕТКОВ БАЗОТЕВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ КАН КРУМ - БУРГАС | Сдружение | Бургас | Действащ Председател
2 КООЛЛ | ООД | Бургас | Действащ Управител
3 КОЛЛ - ГЕОРГИ БАЗОТЕВ | ЕТ | Бургас | Замразен Управител
4 МИРАМАР ГРУП | ООД | Бургас | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ КАН КРУМ - БУРГАС | Сдружение | Бургас | Действащ Управителен съвет
2 УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ЮРИЙ ГАГАРИН | Сдружение | Бургас | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 9 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 40.60% КРАСИМИРА БЛАГОЕВА | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
2 40.00% КООЛЛ | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
3 16.23% ФАРКОЛ | АД | Бургас | Действащ Акционер
4 100.00% КОЛЛ - ГЕОРГИ БАЗОТЕВ | ЕТ | Бургас | Замразен Физическо лице търговец
5 50.00% БРИЗ 2005 | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
6 50.00% МИРАМАР ГРУП | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
7 50.00% ЗЕЛЕНИКА АГРОТУРС | ООД | Приморско | Замразен Съдружник
8 20.00% ФАРКОЛ МД | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
9 8.00% СБМ - АГРО | ООД | Петърч | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КЛЪСТЕР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС | Сдружение | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице