ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АРУБА ГС | ЕООД | Варна | Действащ Управител
2 ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Действащ Управител
3 ИНВЕСТ 22 | ЕООД | София | Действащ Управител
4 ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Видин | Замразен управляващ

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АРУБА ГС | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ИНВЕСТ 22 | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% КИРИЛ ЛАТЕВ КИРИЛОВ ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ