ГЕОРГИ ТРАЯНОВ ЛЯЛЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГЕОРГИ ТРАЯНОВ ЛЯЛЕВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. София | развиващ дейност управляващ
2 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТРАЯН ЛЯЛЕВ И СЪДРУЖИЕ | Адвокатско дружество | гр. София | Замразен управляващ
3 ЛИКОЛ | ЕООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ - ЕВРОЮС (АПИА ЕВРОЮС) | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 ПИРИНСНАБ | АД | Благоевград | Действащ Съвет на директорите
3 СОЛИТРЕЙД | ЕАД | Петърч | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 55.17% АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ - ЕВРОЮС (АПИА ЕВРОЮС) | АД | София | Действащ Акционер
2 26.72% СОЛИНЕКС | АД | Петърч | Действащ Акционер
3 14.11% ПИРИНСНАБ | АД | Благоевград | Действащ Акционер
4 100.00% ЛИКОЛ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 60.00% АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТРАЯН ЛЯЛЕВ И СЪДРУЖИЕ | Адвокатско дружество | гр. София | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 7 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СОЛИНЕКС | АД | Петърч | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ПИРИНСНАБ | АД | Благоевград | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 ГЕОКАД | ООД | Благоевград | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ПИРИН ПРОДУКТ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ - ЕВРОЮС (АПИА ЕВРОЮС) | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 ЮСТКОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 МОКА ТУРС | ООД | Благоевград | Замразен Действителен собственик, физическо лице