ГРОЗДАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АКВА ПЛЮС 2010 | ЕООД | Габрово | Действащ Управител
2 СИНКЕВИЦА | ЕООД | Габрово | Действащ Управител
3 ТЕХНОРЕНТ ПЛЮС | ЕООД | София | Действащ Управител
4 СДРУЖЕНИЕ БРАНШОВ СЪЮЗ НА КОЖАРСКАТА КОЖУХАРСКАТА ОБУВНАТА И ГАЛАНТЕРИЙНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ | Сдружение | гр. Габрово | развиващ дейност управляващ

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АКВА ПЛЮС 2010 | ЕООД | Габрово | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% СИНКЕВИЦА | ЕООД | Габрово | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ТЕХНОРЕНТ ПЛЮС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТРУДОВО - ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ НЕДЯЛКО ЦАРЕВ | Кооперация | Ямбол | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ТРУДОВО - ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ ЗДРАВОХОД | Кооперация | Габрово | Действащ Действителен собственик, физическо лице