ХЕЛМУТ КЛАУС ПАНИТЦ

Представляващ във - 12 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КРУМОВО СОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
2 КУКОРЕВО 3 СОЛАР | ООД | Оризари | Действащ Управител
3 МАРКУС ИНВЕСТ | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
4 СИУС СОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
5 СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
6 СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ 2000 | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
7 СЪН ВЕЛЮ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
8 ТЕНЕВО СОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
9 ТЕРА ИНВЕСТ 2008 | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
10 ФОТОТЕКС | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
11 ЯМБОЛ СОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Управител
12 СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ 2010 | ООД | Пловдив | Замразен Управител

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АБУСОЛЕА | ЕООД | Оризари | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 35.00% ЕНЕРЖИ ГРУП - БГ | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
3 10.00% СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ 2010 | ООД | Пловдив | Замразен Съдружник
4 10.00% СИУС | ООД | София | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 18 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АНАСОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 МАКС СОЛВЕСТ | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 СОЛМЕКС | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 ТОМСОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 ВАЙБЕРЛЕН СОЛАР УАН | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
6 ПЕП СОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
7 ЕНЕРЖИ ГРУП - БГ | ООД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 СЪНМЕКС | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
9 ЕЛИСОЛАР 1 | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
10 АБУСОЛЕА | ЕООД | Оризари | Действащ Действителен собственик, физическо лице
11 ВЕЛВОЛ | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 КУКОРЕВО 3 СОЛАР | ООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
13 ГНСОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
14 МИГСОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
15 ААБАКУС СОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
16 ДАТЦСОЛАР | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
17 ЦЕНКЕЛ СОЛВЕСТ | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
18 СОЛАРИНГ 2010 | ЕООД | Оризари | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.