ХРИСТИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ХРИСТОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ХРИСТИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ХРИСТОВ, ХРИСТИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ГУНОВ

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% КААНИ ТУР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Плевен | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ЛИВ АГРО ПЛЕВЕН | ООД | Плевен | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ЛИДИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛЧЕВА ЛИВ АГРО ПЛЕВЕН