ХРИСТИНА КИРИЛОВА ТЕНЕВА

Представляващ във - 9 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АУТОТЕКС | ЕООД | Пазарджик | Действащ Управител
2 ДОРОТЕЯ МОР | ЕООД | София | Действащ Управител
3 ЕКСКЛУЗИВ ПАРТНЪР | ЕООД | Варна | Действащ Управител
4 АВЕНЕТ ГРУП ЕНД КАРС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
5 АВЕНЕТ НИН | ЕООД | Пловдив | Замразен Управител
6 ЕВРОСТРОЙ 1 | АД | Варна | Замразен Представител
7 КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ДАНЪЦИ ИМОТИ ПАРИ | ООД | Варна | Замразен Управител
8 МАРЛА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
9 ХРИСТИНА ТЕНЕВА | ЕТ | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕВРОСТРОЙ 1 | АД | Варна | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 9 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АУТОТЕКС | ЕООД | Пазарджик | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ЕКСКЛУЗИВ ПАРТНЪР | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ДОРОТЕЯ МОР | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 100.00% АВЕНЕТ НИН | ЕООД | Пловдив | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 100.00% МАРЛА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
6 100.00% АВЕНЕТ ГРУП ЕНД КАРС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
7 100.00% ХРИСТИНА ТЕНЕВА | ЕТ | София | Замразен Физическо лице търговец
8 50.00% КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ДАНЪЦИ ИМОТИ ПАРИ | ООД | Варна | Замразен Съдружник
9 33.33% ЕВРОСТРОЙ 1 | АД | Варна | Замразен Акционер

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.