ХРИСТО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Неправителствена организация, създадена с нарочно основание | гр. София | развиващ дейност управляващ

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ПОЛИМИКС СТОУН | ООД | Варна | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% АДРИАН БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ ПОЛИМИКС СТОУН