ХРИСТО БОРИСОВ ЦВЕТКОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БРЕЗИТЕ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
2 ГАЛЕОН | ЕООД | Варна | Замразен Управител
3 РЕМИКС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
4 ЧАЙКА - СХ | ООД | Варна | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВСЕЛЕНА | АД | Варна | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ВСЕЛЕНА | АД | Варна | Действащ Акционер
2 70.00% СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СВЕТА ЕЛЕНА 1 | ООД | Варна | Действащ Съдружник
3 100.00% БРЕЗИТЕ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
4 100.00% ГАЛЕОН | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 100.00% РЕМИКС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
6 60.00% СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СВЕТА ЕЛЕНА | ООД | Варна | Замразен Съдружник
7 0.72% ЧАЙКА - СХ | ООД | Варна | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВСЕЛЕНА | АД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.