ХРИСТО ЯНЕВ ЯНЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТРАНСОЙЛ 1 | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
2 ОЙЛТРАНС | ЕООД | Бургас | Замразен Управител
3 ТРАНС КАР 2005 | ООД | Бургас | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ТРАНСОЙЛ 1 | ЕООД | Бургас | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ОЙЛТРАНС | ЕООД | Бургас | Замразен Едноличен собственик на капитала
3 50.00% ТРАНС КАР 2005 | ООД | Бургас | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ТОШКО КИРОВ ДРЯНОВ ТРАНС КАР 2005