ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГАЛЕРИЯ БЕНА | ООД | Свиленград | Действащ Управител
2 АСПИ ЕЛ | ЕООД | Хасково | Замразен Управител
3 ВОЛТА БГ | ЕООД | Хасково | Замразен Управител
4 СВАРЕКС | ЕООД | Хасково | Замразен Управител
5 СЕНОКЛАС | ООД | Сеноклас | Замразен Управител
6 ХРИСТО ПЕТРОВ - СВАРЕКС | ЕТ | Хасково | Замразен Управител

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АСПИ ЕЛ | ЕООД | Хасково | Замразен Едноличен собственик на капитала
2 100.00% СВАРЕКС | ЕООД | Хасково | Замразен Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ВОЛТА БГ | ЕООД | Хасково | Замразен Едноличен собственик на капитала
4 100.00% ХРИСТО ПЕТРОВ - СВАРЕКС | ЕТ | Хасково | Замразен Физическо лице търговец
5 34.00% СЕНОКЛАС | ООД | Сеноклас | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГАЛЕРИЯ БЕНА | ООД | Свиленград | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
2 ГАЛЕРИЯ БЕНА | ООД | Свиленград | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.