ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ

Представляващ във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИЛИЯ ИЛИЕВ - СВЕДИ | ЕТ | Раднево | Действащ Управител
2 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНКА ЦЕЛ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ СТАРА ЗАГОРА 06 | Сдружение | гр. Стара Загора | развиващ дейност управляващ
3 АЙ ВИ ПИ - ТРАНС | ДЗЗД | гр. Раднево | Замразен управляващ
4 БРИЗ - 04 | ЕООД | Раднево | Замразен Управител
5 БРИЗ - 05 | ЕООД | Раднево | Замразен Управител
6 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД АВТОТРАНС - СЕВЕР - 2018 | ДЗЗД | гр. Раднево | Замразен управляващ
7 ЕВРО ЕКО БИОТЕХНОЛОГИИ | ООД | Раднево | Замразен Управител
8 НИКОЛОВ И СИЕ | ООД | Стара Загора | Замразен Управител
9 ОБЕДИНЕНИЕ АВТОТРАНС | ДЗЗД | гр. Раднево | Замразен управляващ
10 СВЕДИ - 1 | ЕООД | Раднево | Замразен Управител
11 УНИВЕРСАЛ - ИТ | ООД | Стара Загора | Замразен Управител

Собственост във - 8 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ИЛИЯ ИЛИЕВ - СВЕДИ | ЕТ | Раднево | Действащ Физическо лице търговец
2 25.00% ЗАГОРА ПРОПЪРТИС | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
3 100.00% СВЕДИ - 1 | ЕООД | Раднево | Замразен Едноличен собственик на капитала
4 100.00% БРИЗ - 05 | ЕООД | Раднево | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 100.00% БРИЗ - 04 | ЕООД | Раднево | Замразен Едноличен собственик на капитала
6 50.00% УНИВЕРСАЛ - ИТ | ООД | Стара Загора | Замразен Съдружник
7 26.00% ЕВРО ЕКО БИОТЕХНОЛОГИИ | ООД | Раднево | Замразен Съдружник
8 16.67% НИКОЛОВ И СИЕ | ООД | Стара Загора | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 12 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.