ИЛИЯ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВИЖЪН ТРАНС | ООД | София | Действащ Управител
2 ВИЖЪН ТРАНС 1 | ЕООД | София | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ВИЖЪН ТРАНС | ООД | София | Действащ Съдружник
2 100.00% ВИЖЪН ТРАНС 1 | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМОВ ВИЖЪН ТРАНС