ИЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МОРЕЛИ | ООД | Пловдив | Действащ Управител
2 ИЛИН АТАНАСОВ | ЕТ | Пловдив | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 75.00% МОРЕЛИ | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
2 100.00% ИЛИН АТАНАСОВ | ЕТ | Пловдив | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
25% РУСЛАНА ИЛИНОВА АТАНАСОВА МОРЕЛИ