ИРИНА МИТКОВА ГЮЛЕВА

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИРА 78 | ЕООД | Ямбол | Замразен Управител
2 ИРИНА МИТКОВА ГЮЛЕВА | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Ямбол | Замразен управляващ

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ИРА 78 | ЕООД | Ямбол | Замразен Едноличен собственик на капитала