ИВАЙЛО НАНКОВ КАЛПАЧЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БОТ ИНВЕСТ СЗ | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
2 МЕТАЛСЕРВИЗ СЗ | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
3 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИКА КОМУНИКАЦИЯ И ИНДУСТРИЯ | Сдружение | София | Действащ Председател

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИКА КОМУНИКАЦИЯ И ИНДУСТРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% БОТ ИНВЕСТ СЗ | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
2 50.00% МЕТАЛСЕРВИЗ СЗ | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.